Töökoja varustus

Kummikorkide tootmisliin

Kummikorkidega printimisliin

Tõmmake rõngakate töötuba

Alumiiniumkatte töökoja pilt

Pudelipood